Magnet Dioklecijan

Magnet s anđelom i carem Dioklecijanom koji je izgradio poznatu palaču u Splitu. Materijal: kamen. Veličina 7x10 cm.
 

Serijski broj proizvoda: MAG2 

5,00 €